Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.

OSGB’lerin (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Avantajları Nelerdir?

  • İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu hizmet Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından size sağlanacak olup bu personellerin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız OSGB‘nin sorumluluğundadır.
  • İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Elemanı gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak İhbar ve kıdem tazminatlarını düşünmeyeceksiniz.
  • İşyerinizde kendi sağlık ve güvenlik biriminizi kurmanız durumunda kanunda geçen en az 12 m²’lik muayene ve ilkyardım odası ile 8 m²’lik iş güvenliği uzmanı odası bulundurma zorunluluğunuz olmayacaktır.
  • Hastalık, yıllık izin, vb. özel nedenlerle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının işe gelememesi durumunda, aynı niteliklere sahip bir personel bulmak sizin sorumluluğunuzda olmayacaktır.
  • Şirketiniz bünyesinde görevlendireceğimiz İş güvenliği Uzmanımız sadece eksikleri ve uygunsuzlukları tespit etmeyecek nasıl önlem alınması gerektiği ile ilgili önerilerde bulunacaktır.
  • OSGB’miz ile İş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülerek kurul kararları daha düzenli ve daha kolay uygulanabilir hale gelecek.
  • OSGB’miz ile yapılan anlaşmalar faturalandırılarak işletmenize vergi avantajı sağlanacaktır.
  • Çalışanların sağlık gözetim ve çalışma ortamına ait bütün bilgiler işveren adına kayıt altına alınacak saklanacak.
  • Birey OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.

Hemen Bilgi Alabilirsiniz?

Bizimle iletişime geçin, sizin için en uygun olanı birlikte değerlendirelim.

 

OSGB‘ler (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Hakkında Yasal Düzenlemeler

OSGB’ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, OSGB’leri yeniden tanımlamıştır.

Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi” (OSGB) tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiş olan kuruluşlardır.

Birey Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Birey OSGB T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini sunmak için yetkilendirilmiş bir kuruluştur.
error: Content is protected !!